04-HUE

Cao Cấp I (Tiềm năng đặc biệt 11, 12, 13)

Course ID
04-HUE
Level
Cao Cấp
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Anh chị em đến lớp để Thầy có thể nhắc nhở và hướng dẫn để linh hồn anh chị em có thể lắng nghe nhằm giúp thể xác hoàn thành sứ mệnh; sứ mệnh của thể xác và linh hồn, do Thượng Đế gửi đến anh chị em.”

Cấp độ Cao Cấp bao gồm hai lớp Cao Cấp I và Cao Cấp II. Trong lớp đầu tiên 04-HUE Cao Cấp I, bạn sẽ học cách sử dụng kỹ thuật hình dung ban đầu, sau đó học thêm về công thức truyền điện của lớp này. Đây là những băng tần mà bạn sẽ tạo ra và sử dụng để chuyển hóa và chữa lành thế giới, nhân loại và muôn loài.

Ngoài ra, bạn sẽ học các nội dung sau:

  • Kỹ thuật hình dung theo công thức lớp này
  • Truyền điện theo công thức lớp này
  • Truyền điện tập thể
  • Biến đổi điều kiện môi trường
  • Sử dụng Mặt trời 13 tia

“Sứ mệnh của Thầy và của anh chị em là học hỏi, thực hành vì chúng ta được Thượng Thiên lựa chọn làm công việc này để giúp cho Nhân Loại.” – Thầy Lương Minh Đáng

 

Lợi ích chính mà bạn nhận được khi tham gia khóa học này là bạn có thể lan tỏa ánh sáng tình thương của Thượng Đế khi chúng ta tiếp nhận và gửi đến toàn thể nhân loại. Việc bạn áp dụng hiệu quả hai cấp độ này của khóa Tiềm năng Đặc biệt sẽ đáp ứng nhu cầu giúp đỡ quốc gia, nơi cư trú của bạn và các quốc gia khác hữu duyên được kết nối với bạn.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
03-HUE Trung Cấp II

03-PRS Ứng dụng Luân Xa 6

Đề xuất đọc tài liệu

Đề xuất dành cho 04-HUE Nâng Cao I, bạn nên đọc (các) cuốn sách sau đây giới thiệu với bạn các chủ đề về  tâm linh, năng lượng vũ trụ, băng tần tư tưởng của chúng ta, thiền định và căng thẳng mệt mỏi. Những cuốn sách này có sẵn ở định dạng bìa mềm và bìa cứng. Bạn có thể đặt mua sau khi đăng ký khóa học này.

HUE Faculty, Inc. Minh triết Giác ngộ. (Tái bản lần 2). năm 2021.

HUE Faculty, Inc. Khả năng tiềm ẩn I & II từ 2002. (Tái bản lần 2). năm 2020.

HUE Faculty, Inc. Bản ghi lớp 13 năm 2003. (Tái bản lần 2). năm 2020.

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp 04-HUE Cao Cấp I cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Thực hành nhận và truyền năng lượng liên tục.
  2. Thực hành công thức hít thở tối thiểu 1 lần mỗi ngày. 
  3. Đọc cuốn Khả năng Tiềm ẩn và Bài giảng lớp 13

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

 

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt tuyến yên tuyến tùng bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 05-HUE Cao Cấp II. Cấp độ này cho phép bạn bắt đầu sử dụng ánh sáng tình thương của Thượng Đế. (the light of God’s love)

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp 04-HUE Cao Cấp I tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.