01 HUE BASIC LEVEL / 01 HUE SƠ CẤP

18 June @ 8:00 PM - -19 June @ 12:30 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
June 18 & 19:  Friday & Saturday from 8:00 pm – 12:30 am (Saint Louis time)

Date and Time in VIETNAM
June 19 & 20:  Saturday & Sunday from 8:00 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE

Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.

Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 18 & 19 tháng 6:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 8:00 tối – 12:30 sáng (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 19 & 20 tháng 6:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việtnam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT

Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
18 June @ 8:00 PM CDT
End:
19 June @ 12:30 AM CDT
Event Categories:
, , , ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/01hue/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com