01 HUE BASIC LEVEL / 01 HUE SƠ CẤP

19 March @ 7:30 PM - -20 March @ 11:30 PM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
March 19 & 20:  Friday & Saturday from 7:00 pm – 11:30 pm (Saint Louis time)

Date and Time in VIETNAM
March 20 & 21:  Saturday & Sunday from 8:00 am – 12:30 pm (Vietnam Nam)

LanguageVIETNAMESE
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.
NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 19 & 20 tháng 3:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 7:00 tối – 11:30 tối (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 20 & 21 tháng 3:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việtnam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.
LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
19 March @ 7:30 PM CDT
End:
20 March @ 11:30 PM CDT
Event Categories:
, , , ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/01hue/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com