02 ADL HUE Application in Daily Life / 02 ADL HUE Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Hàng Ngày

26 March @ 7:00 PM - -27 March @ 12:00 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
March 26 – 27:  Friday & Saturday from 7:00 pm – 12:00 midnight (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
March 27 – 28:  Saturday & Sunday  from 8:00 am – 1:00 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility: 01HUE – 08 HUE (formerly levels 1-5 to level 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 26 – 27 tháng 3:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 7:00 tối – 12:00 khuya (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 27 – 28 tháng 3:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 1:00 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
26 March @ 7:00 PM CDT
End:
27 March @ 12:00 AM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/02adl/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com