03 HUE INTERMEDIATE LEVEL II / 03 HUE TRUNG CẤP II

7 May @ 8:00 PM - -8 May @ 12:30 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
May 7 & 8:  Friday & Saturday from 8:00 pm – 12:30 am (Saint Louis time)

Date and Time in VIETNAM
May 8 & 9:  Saturday & Sunday from 8:00 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE

Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.

Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 7 & 8 tháng 5:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 8:00 tối – 12:30 sáng (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 8 & 9 tháng 5:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việtnam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT

Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
7 May @ 8:00 PM CDT
End:
8 May @ 12:30 AM CDT
Event Categories:
, , , ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/03hue/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com