04-ADL: HUE Level 20 Study Group

17 October @ 8:00 AM - -12:00 PM CDT
Loading Events
  • This event has passed.

English

COURSE: 04-ADL HUE Level 20 Study Group.
COURSE DESCRIPTION: This study session for Level 20 students are organized so that these students can meet and study together on a regular basis, just like Master Dang suggested during the Level 20 seminar that he taught in 2007. Click here to read more.
DATE(S): Saturday, 17 October 2020
TIME(S): 8:00 am – 12:00 pm Saint Louis time
BROADCAST: Zoom meeting
PARTICIPATION FEE: $55 US per connection payable via PayPal. Price is valid for America and European regions. For students from all other regions, please contact us.
REGISTRATION: Please, contact us at info@hue-faculty.com to participate. Once your payment has been processed, you will receive the Zoom Meeting ID and reading materials.

Tiếng Việt

04-ADL HỌC NHÓM LỚP HUE 20

Chi tiết khóa học: Buổi học dành cho học viên lớp 20 này được tổ chức để những học viên này có thể gặp gỡ và học tập cùng nhau một cách thường xuyên, giống như Thầy Đáng đã đề xuất trong lớp 20 mà Thầy đã giảng dạy vào năm 2007 (https://www.hue-faculty.com/course/04adl/)

NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2020
8h SÁNG – 12h TRƯA (GIỜ SAINT LOUIS)
PHÁT SÓNG: PHẦN MỀM ZOOM

Mức phí 55 Đô La Mỹ cho mỗi kết nối.
Mức phí này áp dụng cho khu vực châu Mỹ và châu Âu. Học viên ở các khu vực khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đăng ký tham dự qua email info@hue-faculty.com

Español

CURSO: 04-ADL EHU Grupo de Estudio de N20
DESCRIPCIÓN DE CURSO: Esta sesión de estudio para los estudiantes del Nivel 20 se organiza de manera que estos estudiantes puedan reunirse y estudiar juntos de manera regular, tal como sugirió el Maestro Dang durante el seminario del Nivel 20 que impartió en 2007. Haga clic en aquí para leer más.
FECHA(S): sábado, el 17 de octubre de 2020
HORARIO(S): 8:00 am – 12:00 pm hora de San Luis
TRANSMISSIÓN: reunión en Zoom
PARTICIPACIÓN: $55 US por conexion con pago a través de PayPal. Precio válido para las regiones de América y Europa. Los estudiantes de todas las demás regiones por favor contáctenos.
REGISTRACIÓN: Por favor, contáctenos por correo al info@hue-faculty.com para particpar. Una vez que su pago haya sido procesado, recibirá el ID de la reunión de Zoom y el material de lectura.

 

Details

Date:
17 October
Time:
8:00 AM - -12:00 PM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/04adl/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.zoom.us

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com