04 HUE ADVANCED LEVEL I / 04 HUE CAO CẤP I

5 March @ 7:00 PM - -6 March @ 11:30 PM CST
Loading Events

Date & Time in the US
March 5 & 6:  Friday & Saturday from 7:00 pm – 11:30 pm (Saint Louis time)

Date and Time in VIETNAM
March 6 & 7:  Saturday & Sunday from 8:00 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE

Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.

Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 5 & 6 tháng 3:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 7:00 tối – 11:30 tối (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 6 & 7 tháng 3:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việtnam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT

Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
5 March @ 7:00 PM CST
End:
6 March @ 11:30 PM CST
Event Categories:
, , , , ,

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com