04 ADL: HUE LEVEL 20 STUDY GROUP

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

1 event,

WORLDWIDE MEDITATION – EVERY SATURDAY / THIỀN ĐỊNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI – MỖI THỨ BẢY

2 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng

1 event,

2 events,

02 HUE INTERMEDIATE LEVEL I / 02 HUE TRUNG CẤP I – VIỆT NAM

1 event,

2 events,

01 ROTM – Life and Works of The Master / 01 ROTM Cuộc Đời và Công Việc Của Thầy

2 events,

2 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng