04 ROTM – Implementation of The Master’s Vision 04 ROTM – Thực Hiện Tầm Nhìn Của Thầy

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

2 events,

WORLDWIDE MEDITATION – EVERY SATURDAY / THIỀN ĐỊNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI – MỖI THỨ BẢY

06 HUE Oriental Philosophy

2 events,

2 events,

04 HUE ADVANCED LEVEL I / 04 HUE CAO CẤP I

3 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng

1 event,

2 events,

06 HUE Oriental Philosophy / 06 HUE Triết Học Đông Phương

3 events,

- -

01 REV Revisit of Techniques – Basic Level

1 event,

2 events,

01 HUE BASIC LEVEL / 01 HUE SƠ CẤP

3 events,

1 event,

2 events,

02 ADL HUE Application in Daily Life / 02 ADL HUE Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Hàng Ngày

4 events,

- -

SESSION CHAKRA OPENING 100% FREE OF CHARGE

- -

01 HUE Basic Level – Instructor/Facilitator Training

2 events,

- -

03 PRS – C6 APPLICATION MEETING

2 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng