04 ADL: HUE LEVEL 20 STUDY GROUP

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

1 event,

WORLDWIDE MEDITATION – EVERY SATURDAY / THIỀN ĐỊNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI – MỖI THỨ BẢY

2 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng / Charla de motivación e inspiración / Entretien de motivation et d’inspiration

2 events,

- -

04 ADL: HUE LEVEL 20 STUDY GROUP

2 events,

03 HUE INTERMEDIATE LEVEL II / 03 HUE TRUNG CẤP II

1 event,

2 events,

03 TRN Master Philosophy 101 / 03 TRN Triết Lý 101 từ Thầy

1 event,

2 events,

01 TRN The Red Notebook

1 event,

3 events,

- -

Motivational and Inspirational Talk / Tọa Đàm Động Lực và Truyền Cảm Hứng / Charla de motivación e inspiración / Entretien de motivation et d’inspiration

07 PRS Mekong Study Meeting / 07 PRS Họp Nghiên Cứu Bài Mekong