Đối tác của HUE

Học viện HUE Aguascalientes, A.C.

Học Viện HUE Aguascalientes, A.C. được thành lập năm 2006 tại thành phố Aguascalientes, Trung tâm của Mexico. Học Viện nằm ở trung tâm thành phố, nơi chúng tôi giảng dạy các khóa học và các khóa hội thảo khác nhau theo chương trình của Thầy Lương Minh Đáng.

Về Chúng tôi

Một phần sứ mệnh của chúng tôi là mang các bài giảng ra ngoài thành phố đến khắp mọi miền đất nước, vì lẽ đó, chúng tôi đến giảng dạy tại rất nhiều thành phố của Mexico. Có thể kể tên những nơi chúng tôi giảng dạy các khóa học như thành phố Zacatecas, thành phố Leon, Salamanca, Thủ đô Mexico City, thành phố Pachuca, thành phố Puebla, thành phố Oaxaca, Juchitan, thành phố Mexicali và bang Yucatan.

Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra một không gian cho tất cả mọi người để phát triển trong con đường tâm linh, phát triển những khả năng tiềm ẩn mà chúng ta có.

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.
Các hoạt động

Thiền Định

Thiền định hàng tuần:

Chúng tôi tổ chức Thiền Định vào Thứ Tư hàng tuần tại Trung tâm HUE. Trước khi thiền định, mọi người cùng chia sẻ về các chủ đề khác nhau liên quan đến nội dung của các khóa học.

Thiền định Trực tuyến hàng tháng: 

Vào Thứ Tư đầu tiên của tháng, chúng tôi tổ chức thiền định qua Zoom, các học viên từ tất cả các thành phố mà chúng tôi tổ chức khóa học sẽ được mời tham dự. Vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận thư mời.

Học Viện HUE Aguascalientes, A.C.

Giám đốc: Maria Martha Acevedo Prieto

Địa chỉ:

Hospitalidad 107B – 4A, Centro
Aguascalientes, AGS.
C.P. 20000 – MEXICO

Điện thoại: +52-449-9940757

Email: melaguascalientes@gmail.com