01-ROTM

Tìm hiểu Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Course ID
01-ROTM
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
16.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Buổi hội thảo này mang đến một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp của Thầy Lương Minh Đáng trong những năm 1972-1989, người sáng lập ra phương pháp Trường sinh học Nhân Điện, và sẽ được hướng dẫn bởi con trai Thầy, là anh Lương Minh Trung, Cử nhân khoa học về Công tác Xã hội, Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội.

Trong buổi hội thảo này, các bạn sẽ được biết về cá nhân Thầy Lương Minh Đáng và sự phát triển của Thầy với tư cách là một người đứng đầu về tâm linh. Bạn có thể hiểu cách Thầy phát triển bài giảng Trường sinh học Nhân Điện và những khởi đầu khiêm tốn. Trong buổi hội thảo này, các bạn sẽ có thể đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về cá nhân Ông Lương Minh Đáng, và Ông trở thành Thầy Lương Minh Đáng như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn thực hành và áp dụng các công thức của mỗi cấp độ hiệu quả hơn.

 

Khi tâm trí một người tập trung vào một mục tiêu, toàn bộ hệ thống thần kinh có thể được triệu tập để đạt được mục tiêu đó.” – Thầy Lương Minh Đáng (năm 1988)

 

 

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải hoàn thành Lớp Sơ Cấp 01-HUE trở lên để đủ điều kiện tham gia khóa học này. 

Lời khuyên

It is highly recommended to enroll in this course in order for you to understand how the HUE Teaching started, how it developed and how you can practice and apply better because you have a total understanding of the concept.