03-ROTM

Trải nghiệm chuyến đi

Course ID
03-ROTM
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
36.00
Method
Travel, Tu học tâm linh
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Khóa học kết hợp chuyến đi này là phiên bản cô đọng của lớp 01-ROTM và 02-ROTM, bao gồm việc đi thăm các địa điểm khác nhau nơi Thầy Đáng bắt đầu truyền điện và giảng dạy, nơi ở trước đây của gia đình khi Thầy mới đến thành phố Saint Louis, bang Missouri.

Khóa học kết hợp chuyến đi này dành cho tất cả các Học viên HUE quan tâm đến việc học hỏi và khám phá cội nguồn của Thầy. Tập trung vào học tập trải nghiệm, học viên sẽ nhận được một chuyến tham quan phong phú về cuộc sống của Thầy Đáng ở Saint Louis. Bạn sẽ được thăm nơi ở trước đây của gia đình Thầy, các văn phòng đầu tiên của trường HUE và những địa điểm đặc biệt ở Saint Louis mà Thầy thường đến. Ngoài ra, học viên còn được nếm thử các món ăn Việt Nam, thứ đã tạo nên một phần quan trọng trong cuộc đời của Thầy. Khóa học này bao gồm một bài giảng và thiền nhóm.

“Hãy dừng suy nghĩ và tập trung vào thực hành.” trích từ Lớp Sơ cấp đầu tiên năm 1990 của Thầy Đáng

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lời khuyên

Khuyến khích bạn tham gia khóa học này, bao gồm một bài giảng và các chuyến đi thực tế đến các địa điểm khác nhau ở thành phố Saint Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Trải nghiệm này sẽ nâng cao hiểu biết của bạn về phong cách sống và triết lý của Bài giảng HUE.