08-PRS

Cuộc họp Ứng dụng Công thức lớp 20

Course ID
08-PRS
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
4.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Cuộc họp Ứng dụng Công thức Lớp 20 là buổi họp dành cho các học viên để áp dụng, cùng với các học viên Lớp 20 khác, để chúng ta có thể đồng bộ hóa các kỹ thuật Lớp 20 của mình, nhằm đạt hiệu quả hơn khi áp dụng các kỹ thuật của Lớp 08HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II.

Cuộc họp này được thiết kế để hỗ trợ các học viên 08-HUE áp dụng đúng các kỹ thuật của họ. Chương trình HUE là một chương trình giảng dạy ứng dụng. Do đó, trong buổi học này, ứng dụng đang được củng cố bằng cách thực hiện các kỹ thuật đồng thời với các học viên Lớp 20 khác.

Nội dung sẽ được truyền tải dưới hình thức học nhóm: gồm 4 buổi, mỗi buổi 1 giờ.

“Một ngày nào đó, sau khi chúng ta đã hoàn toàn thành thạo áp dụng công thức Lớp 20, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không cần đến Thầy nữa. Việc tiến xa hơn nữa không bị giới hạn.” – Thầy Lương Minh Đáng (Bài viết Mekong, năm 2007).

 

Điều kiện tiên quyết

Cuộc họp này nhằm hỗ trợ cho tất cả các học viên  tham gia, người đã hoàn tất lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20). Để đủ điều kiện tham gia, bạn phải chứng minh đã hoàn thành các khóa học và các khóa thảo luận sau từ Hướng dẫn viên HUE được ủy quyền:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20)

 

Lời khuyên

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng ký tham dự cuộc họp này, vì nó bao gồm các công thức thực hành chi tiết cho khóa học 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II, cấp độ cuối cùng trong chương trình đào tạo HUE.