08-REV

Ôn tập Công thức: Lớp 20

Course ID
08-REV
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 08-REV dành cho học viên đã hoàn tất Lớp 20 (08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II), chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Công thức đặc biệt để ra ngoài không gian vô tận
  • Công thức giải tỏa để có tâm trí bình tĩnh
  • Bài học 101
  • Công thức hội nhập
  • Thiền nước thảo dược ấm (để giải độc và thanh lọc, kết hợp công thức khác)

Từ có danh chúng ta sẽ trở nên vô danh.” – Thầy Lương Minh Đáng

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, khuyến khích bạn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.