Intermedio

Level

02-REVRepaso de las técnicas: Nivel Intermedio I

Level : Intermedio
Seminar Hours : 10.00
Method : Reunión
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

03-REVRepaso de técnicas: Nivel Intermedio II

Level : Intermedio
Seminar Hours : 10.00
Method : Reunión
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

03-PRSReunión de aplicación del C6

Level : Intermedio
Seminar Hours : 4.00
Method : Reunión
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

02-HUENivel Intermedio I (L5.1, 5.2, 6)

Level : Intermedio
Seminar Hours : 24.00
Method : Seminario
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

03-HUENivel Intermedio II (N7-7SP)

Level : Intermedio
Seminar Hours : 24.00
Method : Seminario
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

Search For Courses