01-ADL

Sức mạnh nội tại

Course ID
01-ADL
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
10.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Chuỗi bài giảng này dựa trên việc xác định những khả năng tiềm ẩn bên trong của bạn để bạn có thể tận dụng sức mạnh tiềm ẩn trong trái tim mình nhằm tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi cho bạn và cho nhân loại. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tạo ra hòa bình và thịnh vượng.

Ông Lương Minh Trung giới thiệu bài giảng “Cơ hội: Sức mạnh nội tại” dành cho các Hành giả HUE. Buổi thảo luận tập trung vào việc sử dụng Tư duy Tích cực, nắm lấy cơ hội, dẫn dắt lối sống với tâm trí điềm tĩnh để phát triển sự cân bằng giữa cá nhân và kinh tế trong gia đình, kinh doanh hoặc môi trường xung quanh, liên quan đến các Ứng dụng thực tế của HUE.

“Năng lượng sống giống như con dao hai lưỡi, nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Chúng ta phải sử dụng nó một cách khéo léo để phát triển nhân cách của một người tốt.” – Thầy Lương Minh Đáng (Triết lý Lớp 03, năm 1988)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lời khuyên

Bạn có thể phát triển hơn nữa với Chuỗi khóa học Ứng dụng trong Cuộc Sống bằng cách đăng ký tham gia hội thảo 02-ADL Ứng dụng HUE trong cuộc sống hàng ngày.