01-HQP

HUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và khả năng lãnh đạo

Course ID
01-HQP
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
16.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Huấn luyện HUE về Quy trình Chất lượng và Khả năng Lãnh đạo là buổi hội thảo dựa trên triết lý của Thầy Đáng về việc kết hợp Trường Sinh Học Nhân Điện trong lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Khóa đào tạo được chia làm 2 phần, dành cho những học viên đã hoàn tất Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II.

Phần đầu tiên của khóa học này tập trung vào việc sử dụng các kỹ năng lãnh đạo do Thầy đưa ra liên quan đến sự phát triển tâm linh của bạn và cách tìm ra giá trị cá nhân cũng như mục đích của bạn trong cuộc sống. Là một nhà lãnh đạo, bạn sẽ học cách ở trong trạng thái thiền định để có thể có được những ý tưởng tuyệt vời và giữ bình tĩnh giúp bạn có thể giải quyết mọi bế tắc trong tổ chức của mình.

Học viên HUE được chú trọng phát triển để đạt được những phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo cụ thể để sử dụng tại nơi làm việc. Khóa học này được thiết kế đặc biệt dành cho Sinh viên HUE trong vai trò quản lý, giám sát hoặc chủ doanh nghiệp. Khóa học này bao gồm các bài giảng cũng như các nghiên cứu tự định hướng và/hoặc thực hành từng nhóm nhỏ.

“Mục đích là giúp người này để giúp cho hàng ngàn người khác trong cùng quốc gia, trong tổ chức, trong kinh doanh và ở nơi làm việc.” – Thầy Lương Minh Đáng

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20)

Lời khuyên

Chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký phần 2 của khóa học này, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược kinh doanh dựa trên các nguyên tắc Trường Sinh Học Nhân Điện để giúp bạn thành công trong hoạt động hàng ngày của mình.