01-HUE

Lớp sơ cấp (Lớp 1-3, 4, 5)

Course ID
01-HUE
Level
Sơ Cấp
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Vị sáng lập ngành này, Thầy Lương Minh Đáng, chân thành mong ước mỗi người có sự tiến bộ khi áp dụng những công thức và môn học này trong cuộc sống hàng ngày để giúp chính mình, gia đình mình và mọi người chung quanh, hầu đóng góp và giúp được cho toàn thể nhân loại nói chung.”

 

Lớp Sơ cấp 01-HUE là phần giới thiệu triết lý ngành Trường sinh học Nhân Điện và cách áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngành Trường sinh học Nhân Điện tồn tại ngày nay là nhằm xoa dịu sự đau bệnh của con người nhằm tạo ra một xã hội hài hòa trong tương lai.

Lớp Sơ Cấp 01-HUE giúp bạn hiểu sâu hơn về mối liên hệ mật thiết và quan trọng giữa linh hồn và thể xác của chúng ta. Nó sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng kết nối này như sau:

 

  • Hệ thống thần kinh và 7 Luân Xa (Các trung tâm năng lượng)
  • Bài tập hít thở (Thiền định HUE)
  • Khám phá Nhu cầu Năng lượng ("Kỹ thuật đọc")
  • Phương pháp lọc máu
  • Kỹ thuật truyền điện

“Thiền thật ra chỉ là phương pháp giúp cho mọi người có thể tiến hóa trên con đường chánh mà người ta gọi là CHÁNH ĐẠO, để đưa […] tới mức GIÁC NGỘ CHÂN LÝ.” – Thầy Lương Minh Đáng

 

Lớp Sơ cấp 01HUE giúp bạn có khả năng khai thác năng lượng và truyền năng lượng cho người khác với mục đích duy nhất là trị bệnh và tu thiền. Tu thiền là sự tiến hóa về tâm lý và tâm linh đến mức tỉnh thức hoặc hoàn toàn giác ngộ với trí tuệ thượng thừa.

 

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện nào bắt buộc đối với khóa học này. 

Đề xuất đọc tài liệu

Để chuẩn bị cho Lớp Sơ Cấp 01-HUE, bạn nên đọc (các) cuốn sách sau đây giới thiệu cho bạn các chủ đề về: tâm linh, năng lượng vũ trụ, băng tần tư tưởng của chúng ta, thiền định và căng thẳng mệt mỏi. Những cuốn sách này có sẵn ở dạng sách in hoặc sách điện tử:


HUE Faculty, Inc. Cải thiện cuộc sống của bạn với một tâm trí lắng đọng. (Tái bản lần 2). năm 2015.

HUE Faculty, Inc. Learn to Fail Successfully. (Xuất bản lần đầu). năm 2015.

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp Sơ cấp 01-HUE cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Rèn luyện cơ thể để nhận Năng lượng Vũ trụ.
  2. Duy trì Năng lượng Vũ trụ trong cơ thể.
  3. Sử dụng và tái tạo Năng lượng Vũ trụ nội tại có sẵn .

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn kích hoạt sử dụng Luân Xa 6 bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 02-HUE Trung Cấp I. Cấp độ này cho phép bạn sử dụng Chakra 6 của mình để trợ giúp không giới hạn. 

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp Sơ Cấp 01-HUE tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.