01-REV

Ôn tập Công thức: Lớp Sơ Cấp

Course ID
01-REV
Level
Sơ Cấp
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 01-REV dành cho học viên đã hoàn tất Lớp Sơ Cấp 01-HUE, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Hệ thống thần kinh và 7 Luân Xa (các trung tâm năng lượng)
  • Bài tập Hít thở (Thiền định HUE)
  • Khám phá nhu cầu năng lượng ("Kỹ thuật .....Pulse Reading technique")
  • Phương pháp lọc máu
  • Công thức truyền điện

“Những người nghiên cứu NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ và sử dụng nguyên tắc này cho các nhu cầu cá nhân của họ thì sẽ không bao giờ có thể thu hút LỰC LƯỢNG ĐIỆN TỪ của VŨ TRỤ. Khả năng hấp thụ lực điện từ không tồn tại trong những người theo chủ nghĩa ích kỷ; nó được tạo ra chỉ để phục vụ lợi ích lâu dài của toàn nhân loại.” – Thầy Lương Minh Đáng (Triết lý Lớp 03, năm 2018)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp Sơ Cấp 01-HUE 

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức Lớp Sơ Cấp 01-HUE. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, khuyến khích bạn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.