01-TRN

Cẩm nang Đỏ

Course ID
01-TRN
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
16.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Bài giảng này dựa trên Lớp Sơ Cấp (trước đây là Lớp 3 với luân xa khai mở 100%) do Thầy Lương Minh Đáng giảng dạy lần thứ 4 từ Chủ Nhật ngày 25 tháng 11 đến thứ bảy ngày 1 tháng 12 năm 1990 tại thành phố Saint Louis, bang Missouri.

 

Cẩm nang Đỏ là một cuốn sổ ghi chép, chứa đựng những thông tin quan trọng về Bài giảng HUE ở khía cạnh tâm linh cũng như vật chất. Bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về cách tâm linh tác động đến cuộc sống hàng ngày của bạn và cách nó kết hợp với khoa học. Một trong những mục tiêu chính là nuôi dưỡng tình thương và lòng từ bi thông qua việc chia sẻ các trích đoạn mà Thầy Lương Minh Đáng đã để lại bằng tiếng Việt. Những đoạn trích này sẽ được đọc bằng ngôn ngữ gốc để truyền năng lượng và minh triết từ bài giảng nguyên gốc và sau đó được dịch sang tiếng Anh. Bằng cách này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các khái niệm khác nhau mà Thầy muốn chúng ta hiểu từ những ngày đầu thành lập Trường HUE.

Trong chuỗi bài giảng Cẩm nang Đỏ, học viên từ tất cả các cấp độ HUE đều được khuyến khích tham gia. 

Hạnh phúc hay đau khổ là do anh chị em.” – Thầy Lương Minh Đáng (Cẩm nang Đỏ, năm 1990).

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lời khuyên

Chuỗi khóa học Cẩm nang Đỏ được giới thiệu cho tất cả học viên HUE, đặc biệt là học viên đã hoàn thành Lớp Sơ cấp 01-HUE.