02-ADL

HUE trong cuộc sống hàng ngày

Course ID
02-ADL
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
10.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Bài giảng Ứng dụng trong Cuộc sống Hàng ngày chứa đựng những thông tin giúp bạn có tư duy tích cực, sử dụng năng lượng điện từ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống để sống hạnh phúc, vui vẻ và bình yên.

Bài giảng này bao gồm Triết lý HUE và minh họa cách một người có thể sử dụng toàn bộ tiềm năng của Phương pháp HUE để đạt được kết quả tốt đẹp cả về vật chất và tinh thần. Các chủ đề gồm có tập trung vào việc sử dụng năng lượng tâm linh, sống với tâm hồn tĩnh lặng, thực hành Phương pháp HUE để cải thiện khả năng tập trung và kỹ năng giao tiếp cũng như khám phá khả năng tiềm ẩn của một người.

Mục đích của Loạt Bài Giảng là giúp các học viên hiểu được tác động của việc Ứng dụng HUE trong cuộc sống hàng ngày của họ.

 

“Những kết quả tích cực mang lại lợi ích cho tất cả mọi n gười, bao gồm chính bản thân và gia đình của anh chị em.” – Thầy Lương Minh Đáng (năm 2007)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lời khuyên

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký khóa học này nếu bạn muốn hiểu cách sử dụng HUẾ trong cuộc sống hàng ngày và sự bình tĩnh trong các tình huống của cuộc sống.