02-REV

Ôn tập Công thức: Lớp Trung Cấp I

Course ID
02-REV
Level
Trung Cấp
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 02-REV dành cho học viên đã hoàn tất 02-HUE Trung Cấp I, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Kết nối Luân Xa 6 và 7
  • Thực hành với Kim Tự Tháp đôi
  • Nhập 2 Kim Tự Tháp làm Một
  • Truyền điện từ xa
  • Truyền điện tập thể

“Khi anh chị em thực hành với kim tự tháp thông qua quá trình cầu nguyện với Đấng Thiêng Liêng mà anh chị em tôn thờ trong tôn giáo của mình, từ từ anh chị em thanh lọc, anh chị em sẽ có một tâm trí sáng suốt và cơ thể khỏe mạnh.” – Thầy Lương Minh Đáng (Hội thảo lớp 6, năm 1999)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 02-HUE Trung Cấp I

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 02-HUE Trung Cấp I. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.