02-ROTM

Sự khởi đầu của ngành HUE

Course ID
02-ROTM
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
16.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Buổi hội thảo này, phần 2 của loạt bài viết về Cội Nguồn của Thầy, mang đến cái nhìn sâu sắc và toàn diện về cuộc đời và sự nghiệp của Thầy Lương Minh Đáng trong những năm 1989-2007, người sáng lập phương pháp Trường sinh học Nhân Điện, và sẽ được hướng dẫn bởi con trai Thầy là anh Lương Minh Trung, Cử nhân khoa học về công tác xã hội, Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội.

Trong phần này của hội thảo, bạn sẽ tìm hiểu sự phát triển và quá trình thực hiện Bài giảng HUE. Đây là thời kỳ Trường được phát triển cho đến khi người sáng lập là Thầy Lương Minh Đáng qua đời. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về sự phát triển của ngôi trường HUE, bạn nên tham dự buổi hội thảo này.

“Tóm lại, để nguyên lực hiển lộ, tâm phải ở trong trạng thái trống rỗng.” – Thầy Lương Minh Đáng (Triết lý Lớp 03, năm 2018).

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điềukiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ Cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lớp 01-ROTM Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Lời khuyên

Bạn nên tiếp tục đăng ký tham gia các khóa học trong chuỗi khóa học về Cội nguồn của Thầy để tìm hiểu thêm về hành trình của Thầy trong suốt 35 năm giảng dạy Trường sinh học Nhân Điện.