02-TRN

Bút ký của Thầy

Course ID
02-TRN
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
6.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Bút ký của Thầy bao gồm các trích đoạn được trích từ khóa học Sơ Cấp của Thầy, được sử dụng để nghiên cứu chuyên sâu nhằm áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Trong khóa học này, bạn sẽ học về tầm quan trọng của việc tự rèn luyện thiền định và chữa bệnh bằng tâm linh. Điều này sẽ giúp Hành giả HUE hiểu rõ hơn về triết lý chữa bệnh bằng năng lượng. Trị bệnh bằng năng lượng là một khái niệm mới đối với thế giới phương Tây, nhưng đối với thế giới phương Đông, đây là một bài thực hành đã có hơn 5000 năm tuổi. Đây là thời điểm để biết, nghiên cứu và áp dụng.

Trong chuỗi bài giảng Cẩm nang Đỏ, học viên từ tất cả các lớp HUE đều được khuyến khích tham gia.

“Giác ngộ chân lý là rốt ráo của mọi sự việc, của vũ trụ muôn loài, của tự nhiên, của thế giới hữu hình và siêu hình,  và của Thượng Đế.” – Thầy Lương Minh Đáng.

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:

Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lớp 01-TRN Cẩm nang Đỏ

Lời khuyên

Bạn nên tham gia khóa học này để giúp bạn hiểu và áp dụng nhiều trích đoạn trong bài giảng của Thầy trong Lớp Sơ Cấp năm 1990.