03-ADL

Hội thảo Qui trình HUE

Course ID
03-ADL
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Bài giảng này đề cập đến nhiều lựa chọn về một số chủ đề sâu sắc nhất của Thầy. Học viên có thể nghiên cứu và đi sâu vào các chủ đề này để thực hành và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

Hội thảo này bao gồm việc nghiên cứu sâu về các câu hỏi của sinh viên trong Khóa tu Boomhoek được tổ chức tại Hà Lan vào tháng 5 năm 1996. Khóa tu này do Thầy Đáng tổ chức, có các chủ đề thú vị và chúng tôi chọn một số trong số đó để tìm hiểu sâu hơn trong khóa học HUE như một Quá trình. Ví dụ về các chủ đề bao gồm sự biến đổi của vật chất, sự thăng thiên và các giả định, sự chấp nhận, Các Đấng Tối Cao, và nhiều chủ đề khác.

 

“Khi tất cả mọi người đều nở một nụ cười trên môi, họ sẽ mang Trái đất này đến một nơi hoàn toàn khác.” trích từ Khóa tu Boomhoek (năm 1996)

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 02-HUE Trung Cấp I hoặc cao hơn

Lời khuyên

Bất kỳ học viên nào ghi danh hội thảo này đều được khyến khích tham gia để họ có thể hiểu rõ hơn về chủ đề, cách ảnh hưởng và thay đổi vấn đề vì lợi ích của tất cả mọi người.