03-REV

Ôn tập Công thức: Lớp Trung Cấp II

Course ID
03-REV
Level
Trung Cấp
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 03-REV dành cho học viên đã hoàn tất 03-HUE Trung Cấp II, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Thực hành thiền định theo công thức lớp này
  • Truyền điện theo công thức lớp này
  • Truyền điện tập thể
  • Cách giúp cho nông nghiệp và chăn nuôi
  • Thực hành với mô hình Ăng-ten

“Chiều không gian thứ tư là sức mạnh và khả năng […] tức là Năng lượng Vũ trụ, và năng lượng không bao giờ bị ô nhiễm.” – Thầy Lương Minh Đáng (Lớp 7, năm 1999)

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 03-HUE Trung Cấp II

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 03-HUE Trung Cấp II. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.