03-TRN

Triết lý 101 của Thầy

Course ID
03-TRN
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
16.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Khóa học này dành cho việc nghiên cứu từng khoảnh khắc giảng dạy cụ thể trong Lớp Sơ Cấp từ năm 1990. Bài giảng được hỗ trợ bằng hình ảnh video gốc bằng tiếng Việt từ lớp học.

Giờ đây bạn có thể học được rằng từ Lớp Sơ Cấp 01-HUE, Thầy Đáng thiết kế sự nhất quán trong tất cả các lớp, giúp bạn học hỏi và phát triển để bạn có thể giữ và xài. Sẽ có các điểm chính và chủ đề cụ thể được chuyển tải và thảo luận chi tiết từ các băng hình, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chữa bệnh, giúp đỡ và phục vụ nhân loại nói chung.

“Anh chị em có quyền năng, năng lực và khả năng mà Thượng Đế đã ban cho anh chị em quyền năng và năng lực này, để anh chị em giúp ích cho bản thân, cho gia đình mình và cho xã hội.” – Thầy Lương Minh Đáng (năm 1990)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn  phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ Cấp 01-HUE hoặc cao hơn

02-TRN Bút ký của Thầy

Lời khuyên

Khuyến khích bạn tham gia khóa học này nếu bạn quan tâm đến triết lý bài giảng đầu tiên mà Thầy đã giảng dạy, trong đó bao gồm tất cả mọi nội dung của khóa học Sơ Cấp 01-HUE.