04-ADL

Học nhóm HUE lớp 20

Course ID
04-ADL
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
4.00
Method
Buổi học
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Buổi học nhóm dành cho học viên Lớp 20 này được tổ chức để các học viên có thể gặp gỡ và học tập cùng nhau một cách thường xuyên, như Thầy Đáng đã đề xuất trong Lớp 20 được Thầy giảng dạy vào năm 2007.

“Thầy cũng dự định rằng trong tương lai Thầy sẽ không có giảng dạy các anh chị em Lớp 20 hay Lớp 21 như các anh chị em nghĩ. Mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn của các anh chị em sẽ tồn tại mãi mãi. Ngoại trừ trong tương lai, một số anh chị em là những nhà khoa học và nhà nghiên cứu, hoặc một số anh chị em có học vị cao, có lẽ sau đó anh chị em và Thầy sẽ có một cuộc hội thảo hoặc một cuộc họp từ hai đến ba ngày, vào cuối tuần ở một nơi nào đó. Đó không giống như một cuộc hội thảo. Hãy nghe cho rõ ! Đó chỉ là một cuộc họp.” – Thầy Lương Minh Đáng (Lớp 20, năm 2007)

“Thượng Thiên không muốn những xáo trộn đến với Nhân loại. Ngài muốn Nhân loại có được sự sung túc và hạnh phúc.” – Thầy Lương Minh Đáng (Lớp 20, năm 2007)

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II

Lời khuyên

Khuyến khích bạn tham gia ít nhất một lớp học này sau khi bạn hoàn tất lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II.