04-REV

Ôn tập Công thức: Lớp Cao Cấp I

Course ID
04-REV
Level
Cao Cấp
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 04-REV dành cho học viên đã hoàn tất 04-HUE Cao Cấp II, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Kỹ thuật hình dung theo công thức lớp này
  • Truyền điện
  • Truyền điện tập thể
  • Cách biến đổi điều kiện môi trường

“Anh chị em hứa mà không hành động, vậy đến khi nào nhân loại mới có thiên đường trên trái đất?” – Thầy Lương Minh Đáng (Lớp tiềm năng 1 & 2, năm 2002)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 04-HUE Cao Cấp I

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 04-HUE Cao Cấp I. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.