04-ROTM

Thực hiện Ý nguyện của Thầy

Course ID
04-ROTM
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
16.00
Method
Bài giảng
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Khóa học này là một bài giảng chi tiết về ý nguyện của Thầy đối với Trường HUE, bao gồm, nhưng không giới hạn ở cơ cấu tổ chức được tiêu chuẩn hóa, thiết kế và nền tảng dành cho trường.

Học viên tham gia khóa học này sẽ hiểu sâu hơn về việc áp dụng Phương pháp Trường sinh học Nhân Điện (HUE) vào việc thực hiện ý nguyện, cách giải thích các cụm từ quý giá của Thầy và cách mỗi người có thể tích hợp hoặc thực hiện các ứng dụng và kiến thức này trong cuộc sống và thực hành của họ hàng ngày. Người tham dự sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho diễn giả và tham gia hỏi đáp để tương tác với các khách mời.

“Để có tâm trạng lạc quan và một nguồn ấm áp dồi dào theo ý mình, anh chị em phải tập kiểm soát suy nghĩ của mình.” – Thầy Lương Minh Đáng (năm 1988).

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lớp 02-ROTM or 03-ROTM 

Lời khuyên

If you are interested in knowing more about the Master’s vision, you are recommended in taking this lecture.