05-ADL

Các chủ đề đặc biệt về Khoa học và Tâm linh

Course ID
05-ADL
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
6.00
Method
Buổi học
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Các chủ đề được đề cập trong buổi học dựa trên các sự kiện hiện tại phù hợp với triết lý của Thầy Đáng.

Khóa học về các chủ đề đặc biệt được Học viện HUE quyết định. Các môn học có thể khác nhau và tập trung chủ yếu vào một chủ đề được quan tâm ở thời điểm hiện tại hoặc đào tạo trong một lĩnh vực cụ thể liên quan đến ứng dụng hàng ngày. Ngoài ra, các chủ đề này dựa trên bản ghi từ các tệp âm thanh hội thảo gốc do Thầy Đáng giảng dạy.

Nội dung khóa học được trình bày theo hình thức học nhóm: gồm 2 buổi, mỗi buổi 3 giờ.

Khi chúng ta sống trong niềm vui, chúng ta có một sức mạnh để phản kháng.” — Thầy Lương Minh Đáng (Lớp 20, năm 2007)

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II

Lời khuyên

Bạn có thế tham gia khóa học này nhiều lần. Với mỗi buổi học, chủ đề sẽ khác nhau tùy theo sự quan tâm của học viên 08-HUE và/hoặc các chủ đề có sẵn phù hợp.