05-HUE

Lớp Cao Cấp II (Lớp 13+, 13++)

Course ID
05-HUE
Level
Cao Cấp
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Chiến thắng bản thân sẽ là chiến thắng mọi thứ. Đây là chiến thắng đối với linh hồn này [linh hồn tế bào]. Đây không phải là chiến thắng mà chúng ta thắng và các linh hồn thua, mà là chiến thắng đạt được để giúp các linh hồn trở nên hài hòa với linh hồn chúng ta như một. Chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ. “

 

Cấp độ Cao Cấp bao gồm hai lớp 04-HUE Cao Cấp I và 05-HUE Cao Cấp II. Trong lớp thứ hai, 05-HUE Cao Cấp II, bạn sẽ học công thức truyền điện theo cấp lớp này. Những công thức này giúp bạn có thể thực hành và áp dụng, thông qua thực hành và áp dụng bạn sẽ thấy những kết quả ngoài sức tưởng tượng về xã hội loài người.

Bạn cũng học hỏi thêm các nội dung sau: 

  • Phương pháp hít thở theo cấp độ này
  • Học cách kiểm soát linh hồn tế bào trong cơ thể bạn
  • Cải thiện môi trường làm việc
  • Thực hành hợp nhất tâm linh
  • Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực
  • Tạo Ánh sáng Niềm vui

Nhân loại đang bế tắc. Con người đang đau khổ. Vạn vật  … (All the living creatures are suffering). Và anh chị em muốn ngồi đó tận hưởng ư. Anh chị em giải quyết bằng cách nào?” – Thầy Lương Minh Đáng

 

Ở cấp độ này, Thượng Đế ban cho chúng ta khả năng đặc biệt và kỳ diệu để biến đổi não bộ của chúng ta thành Não Bộ với những khả năng đặc biệt. Điều này giúp bạn học cách giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn. Bạn được Trường HUE trang bị đầy đủ để đóng góp và giúp đỡ nhân loại trong thế kỷ 21.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
04-HUE Cao Cấp I

Ngoài ra, khuyến khích bạn đăng ký tham gia lớp 05-PRS Hội thảo nâng cao (Contemplation Seminar) trước khi học lớp 05-HUE Nâng cao II theo kế hoạch của bạn.

Đề xuất đọc tài liệu

Đề xuất dành cho 05-HUE Nâng Cao II, bạn nên đọc (các) cuốn sách sau đây giới thiệu với bạn các chủ đề về  tâm linh, năng lượng vũ trụ, băng tần tư tưởng của chúng ta, thiền định và căng thẳng mệt mỏi. Những cuốn sách này có sẵn ở định dạng bìa cứng. Bạn có thể đặt mua sau khi đăng ký khóa học này.

HUE Faculty, Inc. Minh triết Giác ngộ. (Tái bản lần 2). năm 2021.

HUE Faculty, Inc. Hạnh phúc và May mắn. (Tái bản lần 2). năm 2020.

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp Sơ cấp 05-HUE Cao Cấp II cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu: 

  1. Thực hành hàng ngày để thuyết phục các linh hồn tế bào.
  2. Thực hành thiền định để liên tục tiếp nhận và gửi ánh sáng tình thương của Thượng Đế. 
  3. Tạo Ánh sáng Niềm vui cho bạn và những người khác.

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt tuyến yên tuyến tùng bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 06HUE – Triết học Đông Phương.  Cấp độ này cho phép bạn nghiên cứu nhiều hơn về Triết học Đông Phương để bạn học hỏi và tiến hóa. 

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp 05-HUE Cao Cấp II tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.