05-PRS

Cuộc họp kỹ thuật quán chiếu nâng cao

Course ID
05-PRS
Level
Cao Cấp
Seminar Hours
6.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Buổi họp mặt này được thiết kế để chuẩn bị cho học viên 05-HUE bước tiếp theo để trở thành học viên 06-HUE. Học viên sẽ được thực hành kỹ thuật quán chiếu do Thầy Đáng hướng dẫn để chuẩn bị cho các Cấp độ Chuyên ngành.

 

Huấn luyện quán chiếu là thiền mở mắt. Khóa đào tạo này giúp bạn thực hành việc nhận-gửi để bạn có thể đạt đến trạng thái thiền định. Trạng thái thiền định này giúp bạn chuẩn bị cho lớp 06-HUE Triết học Đông Phương để bạn có thể thực hành ra ngoài không gian nhanh hơn. Thầy Đáng giới thiệu khái niệm quán chiếu vào năm 2004, trong Hội thảo về Bộ não Người tiền sử (nay là 05-HUE Cao Cấp II).

Nội dung sẽ được truyền tải dưới hình thức học nhóm: gồm 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ.

 

“Trên thực tế, chỉ một số ít có thể đạt đến trạng thái ân sủng này, và cho đến lúc đó anh chị em vẫn chưa gặt hái được đầy đủ những lợi ích có thể có từ thiền định và quán chiếu.” – Thầy Lương Minh Đáng (Hạnh phúc và May mắn, năm 2004). 

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 04-HUE Cao Cấp I

Lớp 05-HUE Cao Cấp II

Lời khuyên

Bạn nên đăng ký buổi họp bổ sung này để thực hành và áp dụng kỹ thuật quán chiếu như một cách để củng cố Luân Xa 6 của bạn nhằm áp dụng các kỹ thuật 04-HUE Cao Cấp I hoặc 05-HUE Cao Cấp II.