05-REV

Ôn tập Công thức: Lớp Cao Cấp II

Course ID
05-REV
Level
Cao Cấp
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 05-REV dành cho học viên đã hoàn tất 05-HUE Cao Cấp II, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Phương pháp hít thở
  • Học cách kiểm soát linh hồn tế bào
  • Cải thiện môi trường làm việc
  • Kỹ thuật hợp nhất tâm linh
  • Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực
  • Tạo Ánh sáng Niềm vui

Vì anh chị em muốn gần Thượng Đế và Thượng Đế chăm lo cho muôn loài vạn vật, vì vậy Thượng Đế cho phép chúng ta sử dụng Não Bộ để chúng ta có thể góp phần giúp đỡ nhân loại.” – Thầy Lương Minh Đáng (Hội thảo lớp 13 ++, năm 2004)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 05-HUE Cao Cấp II

Ngoài ra, khuyến khích bạn đăng ký tham gia lớp hội thảo 05-GRS, lớp có sẵn trước lớp 06-HUE Triết học Đông Phương theo lịch học của bạn.

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 05-HUE Cao Cấp II. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.