05-ROTM

Cội nguồn ở Việt Nam

Course ID
05-ROTM
Level
Các cấp độ
Seminar Hours
40.00
Method
Travel, Tu học tâm linh
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Chuỗi khóa học về cội nguồn của Thầy bao gồm một khóa học kết hợp du lịch đến Việt Nam, nơi Thầy Đáng sinh ra. Trong chuyến trải nghiệm du lịch này, bạn sẽ đến thăm quê hương của Thầy là huyện Cái Bè và sẽ được tham quan ngôi nhà thời thơ ấu của Thầy.

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi bạn đặt lịch cho khóa học này.

“Cái thật ở bên trong, cái giả ở bên ngoài.” trích lời Thầy Đáng 

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp Sơ cấp 01-HUE hoặc cao hơn

Lớp 02-ROTM or 03-ROTM 

Lời khuyên

Dành cho tất cả các học viên HUE muốn đến thăm quê hương của Thầy Đáng để hiểu và trải nghiệm sự khởi đầu khiêm tốn của Thầy.