06-HUE

Lớp chuyên môn 1: Triết học Đông Phương (Lớp 16, 17, 18)

Course ID
06-HUE
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
32.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Ở cấp độ này, anh chị em sẽ có được linh hồn hài hòa với thể xác. Anh chị em sẽ thanh thoát hơn và đạt đến Minh triết – Giác ngộ bằng cách thực hành ra ngoài không gian vô tận. Những gì chúng ta học được là những gì thể xác không thể học được; đó là kiến thức bên ngoài Trái đất.”

Lớp Chuyên môn gồm ba phần: Triết học Đông Phương, Ứng dụng Khoa học Tâm linh I và Ứng dụng Khoa học Tâm linh II. Trong phần đầu của chuỗi bài giảng này, Lớp 06HUE Triết học Đông Phương, hướng dẫn anh chị em ra ngoài không gian vô tận để anh chị em biến cơ thể thành năng lượng. Anh chị em sẽ học các chủ đề tâm linh sau:

 

  • Tâm lý - Tâm linh
  • Sinh - Tử
  • Con người - Thượng Đế
  • Kết nối với Thượng Thiên
  • Sống theo Ý nguyện của Thượng Đế

“Thượng Đế đã ban cho chúng ta chìa khóa để biến cơ thể thành năng lượng, chúng ta sẽ có khả năng làm bất cứ việc gì bằng năng lượng. Với nguồn năng lượng này, chúng ta sẽ có thể thanh lọc bầu không khí và loại bỏ tất cả ô nhiễm không khí cho toàn bộ nhân loại, nhân loại sẽ được hưởng lợi và chúng ta sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi.” – Thầy Lương Minh Đáng

 

Ở cấp độ này, bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin để thực hành, do đó bạn sẽ cảm thấy được tự do và giác ngộ. Với tất cả những lợi ích này, bạn sẽ có thể lan tỏa ra toàn thế giới. Nhưng bạn không thể nhìn thấy toàn thế giới, bạn thấy lợi ích cho gia đình bạn, cho xã hội và cho những người hàng xóm của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 05-HUE Cao Cấp II

Lớp 05-PRS Thảo luận nâng cao

Đề xuất đọc tài liệu

Để hỗ trợ cho lớp 06-HUE, khuyến khích bạn đọc các cuốn sách sau giới thiệu với bạn về các chủ đề tâm linh, năng lượng vũ trụ, băng tần tư tưởng của bạn, thiền định và căng thẳng mệt mỏi. Những cuốn sách này có sẵn theo định dạng bìa cứng. Bạn có thể đăng ký sau khi hoàn thành khóa học. 

HUE Faculty, Inc. Bản ghi lớp 16 năm 2005. (Tái bản lần 2). năm 2020.

HUE Faculty, Inc. Bản ghi lớp 17 & 18 năm 2006. (Tái bản lần 2d). năm 2020.

 

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp 06-HUE Triết học Đông Phương cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Hàng ngày thực hành ra ngoài không gian vô tận
  2. Áp dụng công thức kết hợp
  3. Đọc và nghiên cứu thêm về bản ghi các lớp khác nhau. 

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt tuyến yên tuyến tùng bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I. Cấp độ này cho phép bạn nghiên cứu, thực hành và ứng dụng sự hợp nhất của khoa học và tâm linh. 

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp 06-HUE Triết học Đông Phương tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.