07-HUE

Lớp chuyên môn 2: Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Course ID
07-HUE
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
32.00
Method
Bài giảng, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Thầy Đáng đã lên kế hoạch cho Châu thứ Sáu, nhưng thật ra Châu thứ Sáu nghĩa là Giống Dân mới nhất kết hợp với các giống dân khác từ xưa, dung hòa với Giống Dân thứ 5 và chúng ta đang thay đổi thành một chủng người mới.”  Sự thay đổi trong con người mới là để chúng ta có thể giúp đỡ, bảo vệ trái đất và kéo dài tuổi thọ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một nền văn minh với Minh Triết  – Giác Ngộ. “

 

Các lớp Chuyên môn bao gồm ba phần: Triết học Đông Phương, Ứng dụng Khoa học Tâm linh I và Ứng dụng Khoa học Tâm linh II. Trong phần thứ hai của chuỗi bài giảng này, 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I, các bạn sẽ học cách tập ra ngoài không gian vô tận để có thể kết hợp biến đổi các băng tần từ thấp đến cao.

Ngoài ra, bạn sẽ hiểu biết thêm về những điều sau:

  • Thực hành ra ngoài không gian vô tận
  • Xóa bỏ sự phân tâm trong quá trình luyện tập
  • Tăng khả năng hội nhập
  • Kiểm soát bản ngã
  • Làm nước Nhân điện & nước Tỏi Nhân Điện

Điều kiện duy nhất anh chị em cần là một tâm trí sáng suốt để giúp đỡ nhân loại, còn không thì anh chị em cần phải học, vì thấp mà cố cao thì cũng chẳng làm được gì, mà còn ngu nhất.” – Thầy Lương Minh Đáng

Lợi ích chính của cấp độ này là bạn sẽ đạt được Minh Triết – Giác Ngộ để giúp cho toàn thế giới và nhân loại. Ngoài ra, Các Đấng Thiêng Liêng sẽ cho bạn một khả năng đặc biệt để hóa giải mọi thứ thông qua việc truyền điện để giúp đỡ, để trở lại với Các Đấng.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
Lớp 06-HUE Triết học Đông Phương

Đề xuất đọc tài liệu

As a recommendation for the 07-HUE Applying Spiritual Science I, it is suggested to read the following book(s) that introduce you to the topics of e.g. spirituality, universal energy, frequencies of our thoughts, meditation and stress. These books are available in hardcover and paperback format. You can order them after you apply for this course.

Học viên 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I nên đọc (các) cuốn sách sau đây, giới thiệu cho bạn các chủ đề về tâm linh, năng lượng vũ trụ, băng tần tư tưởng, thiền định và sự căng thẳng. Những cuốn sách này có in sẵn quyển bìa cứng và bìa mềm. Bạn có thể đặt sách sau khi đăng ký khóa học này.

HUE Faculty, Inc. Bản ghi Lớp 16 năm 2005. (tái bản lần 2 năm 2020).

HUE Faculty, Inc. Bài giảng Tâm linh trong Năng Lượng Vũ Trụ  (Bài viết Mekong). (tái bản lần 2 năm 2020).

HUE Faculty, Inc. Bản ghi Lớp 19 năm  2007. (Xuất bản lần dầu năm 2020).

 

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Áp dụng thành công Chương trình 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I cần có tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Hàng ngày Tập ra ngoài không gian.
  2. Kết hợp tăng cường khả năng
  3. Chuẩn bị Nước Nhân Điện và nước Tỏi Nhân Điện để sử dụng hàng ngày.

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường Sinh Học Nhân Điện bằng các cách sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Cấp độ tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt các tuyến tùng và tuyến yên bằng cách đăng ký vào cấp độ tiếp theo 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II. Cấp độ này cho phép bạn tăng khả năng tập ra ngoài không gian với khả năng hội nhập không giới hạn.

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi. 

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.

Dự thính

Dự thính lớp 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.