07-PRS

Cuộc họp Mekong

Course ID
07-PRS
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
6.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Vào năm 2007, Thầy Đáng đã trao cuốn Bài viết Mekong cho tất cả các học viên của Lớp 19 (nay là 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I) trước khi tham gia hội thảo Lớp 20 (nay là 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II) tại các địa điểm học của họ. Thầy đã sử dụng tài liệu này để chuẩn bị cho học viên trước khi tham gia chương trình giảng dạy cấp độ HUE cao nhất. Có rất nhiều thông tin sâu sắc và có giá trị về tâm linh sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị cho triết lý của lớp 20.

Buổi họp mặt này được thiết kế để chuẩn bị cho học viên 07-HUE có bước chuyển tiếp cuối cùng để trở thành học viên 08-HUE và một hành giả HUE trọn đời. Học viên sẽ được học bài viết Mekong của Thầy Đáng như một dự án cuối cùng để chuẩn bị cho học sinh 07-HUE tiếp nhận bài học mới nhất. Ngoài ra, học viên sẽ được chuẩn bị trước (liên quan đến những gì cần thiết) để áp dụng kỹ thuật thiền thảo dược ấm đặc biệt 08-HUE vào ngày đầu tiên của khóa học 08-HUE Ứng dụng Tâm linh II.

Nội dung sẽ được truyền tải dưới hình thức học nhóm: gồm 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ.

“Thầy khuyên anh chị em phải biết yêu thương người xấu, người dở và giúp họ, bởi vì họ đã hy sinh một phần bản thân để tạo ra những gì thấp kém, xấu xa làm bài học cho nhân loại học hỏi và tiến hóa. Thân xác họ thậm chí còn không biết rằng họ đang làm việc cho Thượng Đế” – Thầy Lương Minh Đáng (Bài viết Mekong, năm 2007).

 

Điều kiện tiên quyết

Cuộc họp này là buổi chuẩn bị cho tất cả những người đã ghi danh vào khóa học 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II trong tương lai (Cấp độ 20). Để đủ điều kiện tham gia, bạn phải hoàn thành các khóa học và hội thảo sau:
Lớp 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Ghi danh và chấp thuận tham gia khóa học 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20) 

Lời khuyên

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng ký tham dự buổi họp này, vì nó bao gồm tất cả các bước chuẩn bị chi tiết cho khóa học 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II, cấp độ cuối cùng trong chương trình đào tạo HUE.