07-REV

Ôn tập Công thức: Lớp 19

Course ID
07-REV
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 07-REV dành cho học viên đã hoàn tất Lớp 19 (07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I), chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Thực hành ra ngoài không gian
  • Loại bỏ sự phân tâm trong khi thực hành
  • Tăng cường khả năng Hội nhập
  • Kiểm soát bản ngã
  • Làm nước nhân điện và nước tỏi thảo dược

“Trường Nhân Điện đã ra đời và mục đích là “Chỉ con người mới giúp được con người, ngoài con người ra, không ai có thể giúp cho con người” – Thầy Lương Minh Đáng (Lớp 16, năm 2007)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau: 
Lớp 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.