Chính sách bảo mật

Về chúng tôi

Địa chỉ trang Web của chúng tôi: https://hue-faculty.com.

Tuyên bố về quyền riêng tư trang Web của Học viện HUE

Mục đích của tuyên bố về quyền riêng tư trên trang web của chúng tôi là công bố quyền riêng tư của chúng tôi cho khách truy cập các trang web chính thức của HUE (các trang web, bao gồm các đối tác bên thứ ba, được sở hữu, quản lý và/hoặc ký thỏa thuận bởi các đối tác chính thức và hoặc hướng dẫn viên của chúng tôi). HỌC VIỆN HUE cam kết bảo vệ thông tin của bạn và cung cấp mức độ bảo mật hợp lý liên quan đến việc truy cập trang web chính thức của chúng tôi. HỌC VIỆN HUE công bố việc tiết lộ thông tin và phổ biến thông tin trên các trang web này. 

Khi sử dụng trang web chính thức của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, www.hue-faculty.com, và danh sách khóa học trực tuyến HUE, hoặc khi đăng ký bản tin HUE hoặc gửi biểu mẫu hoặc đăng ký trực tuyến, bạn hoàn toàn đồng ý với HỌC VIỆN HUE về việc sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư. Việc sử dụng và tiết lộ này bao gồm các nỗ lực tiếp thị và đào tạo của HỌC VIỆN HUE.

Học viện HUE thu thập những thông tin gì?

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được tự động thu thập khi bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, số điện thoại, email, sở thích hoặc thông tin khác do bạn cung cấp.

Học viện HUE sử dụng pixel và cookie (tập tin nhỏ) để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị. Các cookie này được HUE, các đối tác hoặc bên thứ ba đặt và cho phép các máy chủ quảng cáo nhận ra các cookie đó. Điều này giúp chúng tôi tìm hiểu những quảng cáo nào hiệu quả nhất để thu hút khách truy cập vào các trang web của chúng tôi. Các pixel trên trang web cho phép máy chủ tìm kiếm người tiêu dùng dựa trên các hoạt động trước đó của họ. Điều này có nghĩa là pixel gắn thẻ người dùng trực tuyến và có thể hiển thị quảng cáo cho một trang web đã truy cập trước đó trong khi duyệt web. Thông tin mà chúng tôi thu thập và chia sẻ qua cookie không thể nhận dạng cá nhân và không chứa tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email. Học viện HUE và các đối tác có thể thu thập thông tin thiết bị, hệ điều hành, địa chỉ IP, thông tin mạng, ngày và giờ truy cập, thông tin tìm kiếm, thời gian tải, khu vực và lỗi phát sinh nhằm nỗ lực cung cấp cho người sử dụng cơ hội đào tạo tốt nhất, trải nghiệm trực tuyến và để nâng cao nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Học viện HUE sử dụng thông tin cá nhân do tôi cung cấp như thế nào?

Học viện HUE không bán thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng theo một hoặc những cách sau::

 • Để liên hệ với bạn trong việc ghi danh, cơ hội đào tạo hoặc cung cấp thông tin và các sáng kiến gây quỹ khác.
 • Để xử lý đơn đăng ký của bạn.
 • Để cập nhật trải nghiệm của bạn.
 • Để hoàn thiện trang web.
 • Để xử lý các câu hỏi của bạn nếu có
 • Để gửi email và các tin tức. Người dùng có thể chọn không nhận những email này bằng cách hủy đăng ký nhận thư.
 • Dùng cho mục đích thông tin khác. 

Học viện HUE chia sẻ thông tin cá nhân do tôi cung cấp như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Học viện HUE  cam kết bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân.

Tuy nhiên, các liên kết trang web bên ngoài không phải của HUE có thể xuất hiện trên trang web của Học viện HUE. Học viện HUE không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các hoạt động hoặc nội dung của các trang web được liên kết. 

Học viện HUE bảo vệ thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Học viện HUE đã thuê một nhà cung cấp bảo mật thông tin và công nghệ để quản lý các hệ thống bảo mật thông tin nhiều lớp nhằm bảo vệ thông tin được thu thập, phù hợp với các thông lệ tiêu chuẩn của ngành trong việc cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại việc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại bỏ tất cả các rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật ngay cả với các hệ thống này. Bạn chấp nhận và thừa nhận những rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp bảo mật và xác thực cũng như khả năng bất kỳ thông tin nào được chuyển qua bất kỳ trang web hoặc email chính thức nào của HUE có thể dễ bị rủi ro bảo mật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến những rủi ro bảo mật này.

Chọn không tham gia

Người dùng có có thể từ chối nhận bản tin của chúng tôi hoặc bất kỳ đăng ký email nào khác. Việc chọn không tham gia quảng cáo hoặc cài đặt trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie sẽ không giới hạn khả năng sử dụng bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi. Người dùng cũng có thể từ chối nhận tất cả các email bằng cách liên hệ với info@hue-faculty.com.

Tuân thủ các Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) đối với Khách truy cập/Khách hàng thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu 

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn là khách truy cập/khách hàng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), cơ sở pháp lý của chúng tôi để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả ở trên sẽ phụ thuộc vào thông tin cá nhân có liên quan và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin đó. Thông thường, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn, khi chúng tôi cần thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc khi việc xử lý là vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể có nghĩa vụ pháp lý để thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để ký kết hợp đồng với bạn, chúng tôi sẽ làm rõ điều này vào thời điểm cụ thể và tư vấn cho bạn liệu việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn có bắt buộc hay không (cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của mình). Tương tự, nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói rõ với bạn vào thời điểm thích hợp về những lợi ích kinh doanh hợp pháp đó là gì.

Bạn có thể đề nghị chúng tôi dừng gửi tin nhắn tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi qua email  info@hue-faculty.com.

Khi bạn chọn không nhận các thông điệp tiếp thị này, tùy chọn này sẽ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc để cảnh báo bạn khi các trang web đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc hoạt động không bình thường.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền: 

 • Yêu cầu truy cập  dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu”).
 • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ.
 • Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì đó liên quan tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này vì bạn cảm thấy nó ảnh hưởng đến quyền và sự tự do.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 
 • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba.
 • Rút  lại sự đồng ý bất cứ lúc nào mà chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. 

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@hue-faculty.com.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi đến email info@hue-faculty.com.

Chỉnh sửa/Cập nhật Thông tin Cá nhân và Các Câu Hỏi 

Các câu hỏi liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư, thông lệ và tiêu chuẩn web của Học viện HUE, báo cáo về các vấn đề hoặc chỉnh sửa trên trang web của chúng tôi, cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến Văn Phòng qua số điện thoại ( 813) 253-6232 hoặc email info@hue-faculty.com  Các câu hỏi liên quan đến thực tiễn bảo mật dữ liệu của chúng tôi có thể được chuyển đến email info@hue-faculty.com . 

Những thay đổi đối với Thông báo này 

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể quyết định thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Thông báo về quyền riêng tư này và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm một tuyên bố vào trang chủ của chúng tôi hoặc gửi cho bạn một thông báo qua email). Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho bạn qua email hoặc phương tiện thông báo trên trang chủ trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập vào Trường trực tuyến để được cập nhật về thông tin của chúng tôi và những cách bạn có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình.