Lớp Chuyên Môn HUE

Cấp độ này gồm 3 phần: Triết học Đông Phương, Ứng dụng Khoa học Tâm linh I và Ứng dụng Khoa học Tâm linh II
Lớp trước đây 16, 17 & 18

06-HUE Triết học Đông Phương

Cấp lớp này giới thiệu với bạn cách chuyển hóa cơ thể thành năng lượng. Ngoài ra, khóa học này cũng giới thiệu với bạn sự khác biệt giữa truyền điện và hội nhập. Chúng tôi giải thích rõ hơn về các chủ đề như tâm lý – tâm linh, sinh – tử, Thượng đế và con người, cách kết nối để nhận được sự chỉ dẫn của Thượng Thiên và cách sống theo ý nguyện của các Đấng. Các học viên học cách thiền định và cách tập trung tối đa để họ có thể bắt đầu hội nhập giúp cho mọi người trên toàn thế giới. Ở cấp lớp này, bạn cũng học các công thức đặc biệt về cách làm nước nhân điện cho mục đích chữa bệnh.

Yêu cầu: bạn phải hoàn thành lớp 05-HUE Cao Cấp II để được nhận vào lớp 06-HUE Triết học Đông Phương

Lớp trước đây là 19

07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm tinh I

Ở lớp 19, bạn học được những tác động của ý thức lên cơ thể vật lý. Hơn nữa, còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của “Cái tôi” và “Tình thương đích thực”. Nói cách khác, bạn tìm hiểu thêm về “Bài học Tình thương 101″. Đây là cách yêu thương toàn thể nhân loại một cách thiết thực. Bạn học được bản ngã là gì và làm thế nào để chuyển hóa các băng tần khác nhau trong bản ngã. Học viên tiếp tục học cách phát triển khả năng của mình để hội nhập trị bệnh cho người khác.

Yêu cầu: bạn phải hoàn thành lớp 06-HUE Triết học Đông Phương để được tham gia khóa học này.

Lớp trước đây là 20

08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm tinh II

Cấp lớp này hướng dẫn bạn cách chuyển hóa hoàn toàn cơ thể thành năng lượng để có thể giúp bạn có cơ hội hội nhập cho bản thân và mọi thứ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Ở cấp lớp này, bạn có thể sử dụng năng lượng tâm linh để giải quyết các bế tắc trên trái đất. Bạn sử dụng công thức đặc biệt để giúp cơ thể loại bỏ tất cả các độc tố ở mức năng lượng ẩn sâu bên trong. Mức độ hiệu quả của cấp lớp này tùy thuộc vào việc ứng dụng, thực hành và mức độ hiểu biết của bạn về triết lý của ngành Trường Sinh Học Nhân Điện. Ở trường HUE, điều quan trọng không phải là không phải trình độ cấp lớp này cho bạn năng lực và quyền hạn, mà cuối cùng chính nỗ lực cá nhân của bạn và tu học trong băng tần mới mang lại cho bạn những phẩm chất này.

Yêu cầu: bạn phải hoàn thành tất cả các yêu cầu của cấp lớp trước để được tham dự lớp 08-HUE Khoa học Tâm linh II.

Đăng ký ngay vì sự phát triển của bạn!

Học hỏi thêm về Triết học Đông Phương và Khoa học Tâm linh để bạn có thể lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày.