Cuộc sống của chúng tôi

Phong cách HUE

Tu học

Các khóa tu học được tổ chức để học viên có thể thực hành, nghiên cứu và áp dụng cùng với những học viên có cùng chí hướng để bạn có thể trở thành một hành giả giỏi hơn. Các khóa tu học này được lên kế hoạch mỗi năm một lần. Quốc gia và địa điểm cụ thể sẽ được công bố hàng năm để bạn có thể lên kế hoạch cho phù hợp.

Hội thảo

Những cuộc hội thảo này được tổ chức hai đến ba năm một lần để bạn có thể gặp gỡ học viên nhiều vùng miền khác nhau và cùng nhau nghiên cứu những bài giảng của Thầy. Đây là cơ hội tuyệt vời gặp gỡ học viên nhiều quốc gia để các bạn có thể chia sẻ và học hỏi cùng nhau. Quốc gia được giao tổ chức hội thảo sẽ nhận được thông báo trước để lập kế hoạch phù hợp.

Tìm hiểu Cội nguồn của Thầy

Chương trình này được tổ chức ở thành phố Saint Louis. Bạn sẽ đến thăm ngôi nhà đầu tiên nơi Thầy đã sống khi Thầy đến Hoa Kỳ vào năm 1985. Tiếp theo là ngôi nhà nơi Thầy bắt đầu chữa bệnh. Và đến văn phòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Bạn sẽ đến thăm đền thờ và thiền định nơi Thầy đã từng ở. Bạn sẽ được ăn một tô phở ngon lành trong nhà hàng nơi văn phòng đầu tiên của Thầy. Chương trình này được kết hợp với khóa học Tìm hiểu về Cội nguồn của Thầy.

Học nhóm

Các buổi học nhóm được sắp xếp cho từng cấp độ khác nhau để giúp bạn có thể hiểu và thực hành một cách hiệu quả và hữu hiệu. Trong mỗi buổi học nhóm, chúng ta nghiên cứu bản ghi của các cấp độ khác nhau mà Thầy đã giảng dạy trong nhiều năm. Lịch học nhóm được thông báo trong Chương trình nghị sự của tháng.

Thiền định nhóm

Những buổi thiền định này được đặt lịch để chúng ta có thể cùng nhau sử dụng công thức của mình ở các cấp độ khác nhau để cùng thiền định và gửi năng lượng. Đây là điều Thầy mong muốn kể khi Thầy dạy lớp 5.1 đầu tiên vào năm 1995, tại Geneva, Thụy Sĩ.

Lắp đặt Đại Ăng-ten

Việc lắp đặt Đại Ăng-ten được khởi xướng nhằm lan tỏa năng lượng tích cực trong một quốc gia hoặc toàn bộ khu vực để thể giúp đỡ và hỗ trợ những người dân sinh sống trong khu vực. Thầy Đáng lắp đặt mô hình Đại Ăng-ten đầu tiên ở Việt Nam, khi thầy tại thế.

Hình ảnh: Lễ khánh thành Đại Ăng-ten ở Ấn Độ