Lịch đào tạo

Bấm vào đây để xem chi tiết theo tháng.

03Th6

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
27Th5

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
20Th5

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
13Th5

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
06Th5

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
29Th4

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
22Th4

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
15Th4

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
08Th4

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
01Th4

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
01Th4

HUE Philosophy

6:30 sáng - 8:30 sángHUE FACULTY® Online
25Th3

HUE Worldwide Meditation

9:00 sáng - 10:00 sángHUE FACULTY® Online
25Th3

HUE Group Study

6:30 sáng - 11:00 sángHUE FACULTY® Online