Lịch đào tạo

Bấm vào đây để xem chi tiết theo tháng.

16Th12

03 – Intermediate Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
09Th12

05 – Advanced Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
25Th11

04 – Advanced Level I

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
11Th11

06 – Spiritualized Level I

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
21Th10

03 – Intermediate Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
07Th10

02 – Intermediate Level I

9:00 sáng - 5:00 chiều
23Th9

02 – Intermediate Level I

9:00 sáng - 5:00 chiều
09Th9

07 – Spiritualized Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
26Th8

04 – Advanced Level I

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
12Th8

03 – Intermediate Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
22Th7

02 – Intermediate Level I

9:00 sáng - 5:00 chiều
22Th7

05 – Advanced Level II

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
08Th7

08 – Spiritualized Level III

9:00 sáng - 5:00 chiềuMankind Enlightenment Love (MEL) Trust – India
1 2