Tin tức và Cập nhật

Phương châm của HUE luôn là “Con người giúp đỡ con người”, và trong nhiều năm qua tôi luôn ghi nhớ điều đó. Tôi luôn cố gắng trở thành người “hữu ích” ở nhà, ở trường học, nơi làm việc, và thậm chí trong nhóm bạn bè của mình. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần, thậm chí giúp đỡ tới khi kiệt sức, hoặc như bây giờ chúng ta...
Read More
Bạn có thường xuyên thiền không? Từ lớp Sơ Cấp, chúng ta được nhấn mạnh rằng học viên nên dành thời gian thiền ít nhất là năm phút cho đến tối đa là ba mươi phút. Hướng dẫn viên HUE của tôi đã từng giải thích rằng nhiều người hiểu chưa đúng khi thực hành thiền. Nhiều người tin rằng bạn cần phải đến một nơi hoàn hảo để thiền định....
Read More
Ngày nay, chúng ta đã quá quen với việc phản ứng lại một tình huống thay vì chủ động tiếp cận. Chúng ta nhìn thấy điều gì đó đang xảy ra trước mắt, chúng ta đưa ra ý kiến về tình huống đó (gây ra nhiều tác hại hơn), chúng ta đợi cho đến khi về nhà rồi mới cố gắng áp dụng các công thức của mình để cải thiện...
Read More
Tài liệu học viên và Tài liệu ôn tập cho các cấp độ từ 01-HUE đến 08-HUE. Tài liệu cho Hướng dẫn viên lớp Sơ cấp 01-HUE Giới thiệu chương trình ôn luyện bài học từng cấp độ hoặc đặt lịch huấn luyện cá nhân theo cấp độ HUE của bạn. HUE FACULTY® vui mừng thông báo phát hành tài liệu học viên và tài liệu ôn tập cho các...
Read More
Tài liệu học viên và Tài liệu ôn tập cho các cấp độ từ 01-HUE đến 08-HUE. Tài liệu cho Hướng dẫn viên lớp Sơ cấp 01-HUE Giới thiệu chương trình ôn luyện bài học từng cấp độ hoặc đặt lịch huấn luyện cá nhân theo cấp độ HUE của bạn. HUE FACULTY® vui mừng thông báo phát hành tài liệu học viên và tài liệu ôn tập cho các...
Read More

About / Thông tin chung / Quienes somos

In this section you can find all the latest News and Updates of M.E.L. & HUE FACULTY®.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy toàn bộ Tin tức mới nhất của M.E.L. & HUE FACULTY®

En esta sección puedes encontrar las últimas noticias y actualizaciones de la HUE FACULTY® (Facultad de la Energía Humana Universal).

Categories / Phân loại / Categorias

Archive / Lưu trữ / Archivos