Chương trình

Lớp Sơ Cấp HUE

Lớp trước đây 1-3, 4 & 5

Trong lớp Sơ Cấp, bạn sẽ học về các chức năng và vị trí tập trung của các trung tâm năng lượng chính (các luân xa) trên cơ thể của mình. Bạn cũng sẽ học thực hành thiền định cơ bản. Tất cả các khái niệm được chia sẻ trong cấp lớp này dùng để giải thích năng lượng tâm linh là gì và giúp bạn nhận thức được những tác động tinh tế của năng lượng tâm linh đối với sức khỏe của mình. Sau khi điều chỉnh các luân xa, bạn sẽ có khả năng tự tạo ra năng lượng tâm linh, kết hợp và duy trì năng lượng trong cơ thể mình và truyền năng lượng điện sinh học qua đôi tay để cải thiện sức khỏe, tinh thần, cảm xúc và sức khỏe tâm linh cho bản thân và cho những người khác. Những khái niệm sơ khai này có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Qua đó sẽ giúp bạn ổn định và phục hồi trạng thái cân bằng của thể xác và linh hồn, giúp bạn đạt được sức khỏe, hạnh phúc và phát triển tâm linh.  

 

Ghi danh ngay

Đăng ký ngay vì sự phát triển của bạn!

Bắt đầu hành trình tâm linh và trau dồi năng lượng điện sinh học của bạn.