Lớp Trung Cấp HUE

Cấp độ này bao gồm 2 phần, Lớp Trung Cấp I và Lớp Trung Cấp II.
Lớp trước đây 5.1, 5.2 & 6

02-HUE Trung Cấp I

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn học được cách truyền năng lượng từ xa mà không cần đặt tay lên cơ thể người bệnh để truyền năng lượng. Qua các công thức đặc biệt của lớp này, bạn học được các kỹ thuật tập trung và cảm nhận. Bạn có khả năng cải thiện sức khỏe cho một người hoặc cải thiện chất lượng sống cho toàn thế giới. Hơn nữa, bạn nhận được thông tin về lịch sử tâm linh qua bài giảng của lớp này.

Yêu cầu: Bạn phải hoàn thành Lớp Sơ Cấp 01-HUE để đủ điều kiện tham dự Lớp 02-HUE Trung Cấp I

Lớp trước đây 7 & 7+

03-HUE Trung Cấp II

Trong khóa học, bạn học được cách sử dụng các công cụ đặc biệt của cấp độ này, các kỹ thuật tập trung và câu Cầu Nguyện Đặc Biệt để tạo ra sự tĩnh lặng trong tâm trí. Bạn nhận được băng tần năng lượng tâm linh cao hơn để thực hành hiệu quả và truyền năng lượng hữu hiệu hơn nhằm đồng thời giúp cho cả thế giới vật chất và tâm linh. Việc truyền năng lượng từ xa giúp cải thiện chất lượng sống trên phạm vi toàn thế giới. Ngoài ra, bạn sẽ hiểu thêm triết lý tâm linh thông qua bài giảng HUE.

Yêu cầu: Bạn đủ điều kiện tham dự lớp 03-HUE Trung Cấp II sau khi hoàn thành lớp 02-HUE Trung Cấp I

Đăng ký ngay vì sự phát triển của bạn!

Tiếp tục phát triển tâm linh và trau dồi năng lượng điện sinh học của bạn.