06-REV

Ôn tập Công thức: Triết học Đông Phương

Course ID
06-REV
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
10.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Việc ôn tập các công thức dành cho Học viên HUE đã học lớp này nhiều năm trước và những người muốn ôn bài để có thể bắt đầu thực hành và áp dụng công thức của lớp mà họ đã học nhiều năm trước một cách hiệu quả. Cuộc họp này cũng khuyến khích bất kỳ học viên nào muốn kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng các Công thức HUE hay chưa.

Trong lớp ôn tập 06-REV dành cho học viên đã hoàn tất 06-HUE Triết học Đông Phương, chúng ta sẽ ôn lại các nội dung sau:

  • Biến cơ thể thành năng lượng ra ngoài không gian
  • Cách truyền điện ở lớp này: tình huống nghiêm trọng, đặc biệt ..v.v
  • Công thức hít thở để phục hồi năng lượng
  • Công thức tổng hợp
  • Làm nước nhân điện và nước tỏi thảo dược

“Mặc dù nhân loại đã biết về sức mạnh và giá trị của tâm linh từ vài nghìn năm trước, nhưng họ chưa có cơ hội thực sự tìm hiểu và ứng dụng các khả năng tâm linh một cách rộng rãi và thiết thực trong đời sống xã hội.” – Thầy Lương Minh Đáng (Triết học Đông Phương, năm 2005)

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau: 
Lớp 06-HUE Triết học Đông Phương

Lời khuyên

Buổi học dành cho các học viên ở cấp độ này muốn hoàn thiện việc áp dụng các công thức 06-HUE Triết học Đông Phương. Điều này giúp bạn có kết quả tích cực mỗi khi bạn áp dụng theo triết lý và phương pháp của trường HUE.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt lịch hẹn tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.