info@hue-faculty.com
+1-2351-2361-355
Saint Louis, Missouri USA

Ông Trung Lương - Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội

Hướng dẫn viên HUE được cấp phép

Chủ tịch đương nhiệm HUE FACULTY® được người sáng lập là Thầy Lương Minh Đáng bổ nhiệm năm 1995, được cấp phép Huấn luyện cá nhân MEL và Hướng dẫn viên HUE, để duy trì và phổ biến phương pháp giảng dạy chính thức về Trường Sinh Học Nhân Điện® dựa trên triết lý và thực hành của Thầy Lương Minh Đáng.

Năng lực

Tôi được trực tiếp cha tôi, người sáng lập tổ chức Nhân loại Giác ngộ Tình thương® – Thầy Lương Minh Đáng, trực tiếp đào tạo trong nhiều năm. Hàng ngày, tôi được cha huấn luyện và đào tạo để trở thành một Huấn luyện viên và Điều phối viên chuyên nghiệp về triết lý, phương pháp ứng dụng và hiểu biết về phương pháp giảng dạy Trường Sinh Học Nhân Điện®.

Là người thầy tâm linh của tôi, Thầy Đáng đã khắc sâu tầm quan trọng của bài giảng này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đồng thời là ông chủ của tôi, Thầy Đáng dạy tôi cái hay khi hướng dẫn mọi người từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt khả năng, tuổi tác, dân tộc, giới tính, chủng tộc, tôn giáo và tình trạng kinh tế xã hội để tất cả mọi người đều có lòng nhân ái.

Đào tạo và Phát triển Tâm linh

  • Chứng chỉ Hướng dẫn viên HUE , tháng 4 năm 2011
  • Chứng chỉ Huấn luyện cá nhân M.E.L, tháng 1 năm 2008
  • Chứng chỉ 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II của HUE FACULTY®, tại Úc năm 2007

Đào tạo

  • Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng, Đại học Saint Louis, Thành phố Saint Louis, Bang Missouri, năm 1995
  • Cử nhân khoa học ngành Công tác Xã hội, Đại học Saint Louis, Thành phố Saint Louis, Bang Missouri năm 1994

Chuyên môn

  • Tổ chức, thực hiện và điều phối các hội thảo / sự kiện
  • Triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế
  • Huấn luyện tâm linh và làm trung gian hòa giải