16.00

Seminar Hours

01-ROTMTìm hiểu Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-ROTMLa vida y las obras del Maestro

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

02-ROTMSự khởi đầu của ngành HUE

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-ROTMEl inicio de la Energía Universal Humana

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

04-ROTMThực hiện Ý nguyện của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-ROTMImplementación de la visión del Maestro

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

01-TRNCẩm nang Đỏ

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-TRNEl cuaderno rojo

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Seminario
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

03-TRNTriết lý 101 của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-TRNLa filosofía 101 del Maestro

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail
1 2

Search For Courses